[gan ainm]

9/27/2007

Líon na dTeaghlach ina Labhraítear Gaeilge

Na scéalta is déanaí...

Tá Gaeilge fós á labhairt ag cuid teaghlaigh Gaeltachta!

Na huibhireacha;

Sa bhliain 1995, ba mhór an trua í nach raibh ach 84% de na teaghlaigh le páistí bunscoile i gCeantar na nOileán líofa sa Ghaeilge. I 2005, bhain 96% úsáid aisti mar phríomhtheanga an tí. Agus, tá an rud céanna le cloisteáil ar fad na Gaeltachta le deich mbliana anuas. Ar an Cheathrú Rua (ó 86% suas go dtí 90%), ámh chan fhuil na háiteanna seo suite sa Fhíor-Ghaeltacht go hamháin.

Ar an Rinn i gContae Phort Láirge (ó 9% i 1996, suas go 16% i 2005), in Eachléim in iarthuaisceart Mhaigh Eo (ó 25% go 41%), agus i bhFánaid, i gContae Dhún na nGall thuaidh (ó 4% i 1996 suas go 22% i 2005).

Fiú dá mba rud é go bhfuil an teanga ag isliú ar imeall na Gaeltachta, is léir go fóill go bhfuil úsáis á bhaint asti ag a lucht labhartha ins na ceatair ina bhfuil sí á labhairt leis na mílte bliain anuas.
Bheadh sé de cheart a rá chomh maith go dtagann an fhianaise seo i éadan chuid mhóir oibre a bhfoilsaíodh i dtuairiscáil Choimisiún na Gaeltachta.

3 freagra­í:

 • A sholasdubh, a chara -- a bhfuil a fhios agat cá bhfuair siad na huimhreacha sin, agus cé atá 'líofa'? An raibh aon sort scrúdú ann, nó a raibh cigire sa teach, nó ab é an fear atá 'líofa' an té ar thioc an bosca ceart ar an census form?

  Níl a fhios agam an bhfuil mé féin líofa ar fad, níor chuir rialtas na hÉireann an cheist orm ariamh... ;-)

  Is maith liom do bhlag -- tá an ceann seo 'amsa le fáil ag Ríocht na nGael.

  By Blogger Liam Mheiriceá, ag 1:36 p.m.  

 • Cuir neasc ar www.catholicheritage.blogspot.com le do thoil.

  By Blogger Doc Hannon, ag 5:47 p.m.  

 • ok.
  No English, I guess.
  Interesting blog (at least for the only thing I understand of it, which is being written in Irish): great: I'm sorry I can't understand it: I LOVE EIRE.
  I am Italian, i create art and I love celt art. Now I am studying celt knots and patterns.
  Bye

  By Blogger Streamfairy, ag 5:36 p.m.  

Post a Comment

<< abhaile