[gan ainm]

9/27/2007

Líon na dTeaghlach ina Labhraítear Gaeilge

Na scéalta is déanaí...

Tá Gaeilge fós á labhairt ag cuid teaghlaigh Gaeltachta!

Na huibhireacha;

Sa bhliain 1995, ba mhór an trua í nach raibh ach 84% de na teaghlaigh le páistí bunscoile i gCeantar na nOileán líofa sa Ghaeilge. I 2005, bhain 96% úsáid aisti mar phríomhtheanga an tí. Agus, tá an rud céanna le cloisteáil ar fad na Gaeltachta le deich mbliana anuas. Ar an Cheathrú Rua (ó 86% suas go dtí 90%), ámh chan fhuil na háiteanna seo suite sa Fhíor-Ghaeltacht go hamháin.

Ar an Rinn i gContae Phort Láirge (ó 9% i 1996, suas go 16% i 2005), in Eachléim in iarthuaisceart Mhaigh Eo (ó 25% go 41%), agus i bhFánaid, i gContae Dhún na nGall thuaidh (ó 4% i 1996 suas go 22% i 2005).

Fiú dá mba rud é go bhfuil an teanga ag isliú ar imeall na Gaeltachta, is léir go fóill go bhfuil úsáis á bhaint asti ag a lucht labhartha ins na ceatair ina bhfuil sí á labhairt leis na mílte bliain anuas.
Bheadh sé de cheart a rá chomh maith go dtagann an fhianaise seo i éadan chuid mhóir oibre a bhfoilsaíodh i dtuairiscáil Choimisiún na Gaeltachta.